MISI


Untuk merealisasikan visi, kami akan memastikan misi berikut dilaksanakan dengan jayanya;

· Menguruskan program dan aktiviti bimbingan dan kaunseling dengan cekap dan berkesan

· Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran intelek (IQ), emosi yang tinggi (EQ) dan berakhlak mulia (SQ)

· Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik

· Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan melalui program bimbingan dan kaunseling

· Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid

· Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan dalam kalangan murid


Tiada ulasan: